قرص وگادول قرمز از جمله محبوبترین قرص های تاخیری در ایران بشمار میرود این محقرص تاخیری ویگرکس پلاسصول در یک کمپانی شهر نیویورک آمریکا تولید میگردد اما در فضای اشفته بازار دارویی نسخه های هندی و پاکستانی به وفور یافت میگردند.

ما در داروخانه درمان طب برآنیم تا به شما عقرص تاخیری ویگرکس پلاسزیزان در جهت خرید نسخه اصل این دارو کمک کنیم.

وگادول میتواند 50 دقیقه از بروز انزال جلوگیری کند و لذت لحظه انزال را تا چندین برابر افزایش دهد. قرص تاخیری ویگرکس پلاس

در درجه دوم قرص Vegadol متعلق به گروه داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی است. قرص تاخیری ویگرکس پلاس

این دارو برای تسکین درد، تورم و التهاب مرتبط با بیماری های پزشکی مقرص تاخیری ویگرکس پلاسانند آرتریت روماتوئید، آرتروز، اسپوندیلیت آنکیلوزان و غیره استفاده می شود. قرص تاخیری ویگرکس پلاس

علل روانی زود انزالی

همه موارد زود انزالی ناشی از عوامل فیزیکی نیسقرص تاخیری ویگرکس پلاستند. در واقع، تحقیقات حاکی از این است که بسیاری از موارد زود انزالی در درجه اول ماهیت روانی دارند. عوامل روانشناختی که می توانند باعث ایجاد PE یا ایجاد آن شوند عبارتند از: قرص تاخیری ویگرکس پلاس

  • افسردگی
  • اضطراب
  • انتظارات غیر واقعی از رابطه جنسی
  • عدم اعتماد به نفس و تصویر بدنی ضعیف
  • مشکلات رابطه

گاهی اوقات، ترکیبی از عوقرص تاخیری ویگرکس پلاسامل مختلف فیزیکی و روانی ممکن است همگی در انزال زودرس نققرص تاخیری ویگرکس پلاسش داشته باشند.